સોમવાર, 7 માર્ચ, 2011

યોગના આસન સંધિવા માટે.

યોગના આસન સંધિવા માટે
૧. પગના આંગળા એક પછી એક બંને દિશામા ફેરવવા
૨. પાંચેય આંગળા આગળ પાછળ વાળવા.
૩. આખા પગ ગોળ ગોળ ફેરવવા, વાળવા (પંજો)
૪. ઘુંટણમાંથી વાળવા.
૫. ઘુંટણની ઢાંકણી ડાબી અને જંમણી ફેરવવી.
૬. બંને પગ વાળીને પતંગિયાની જેમ ઉપર નીચે કરવા,
૭. કલાઈમાંથી હાથ ઉપર નીચે કરવા અને બંને બાજુ ફેરવવા.
૮. ગળાની બધી કસરત કરવી, ફેરવવાની આગળ અને પાછળ
૯. હાથના આંગળા છૂટા તેમજ સાથે ફેરવવા અને વાળવા.
૧૦. કોણીમાંથી વાળીને ગોળ ફેરવવા.
૧૧. કમર પર બે હાથ રાખી પાછળ વળવું.
૧૨. ખુરશી વગર હવામા ખુરશી પર બેસીએ તેમ બેસવું.
૧૩. બે પગ જમીન પર રાખી બેસવું. વગર ટેકે
૧૪. અર્ધ કટિ ચક્રાસન
૧૫. પાદ હસ્તાસન
૧૬. અર્ધ ચક્રાસન
૧૭. ભુજંગાસન
૧૮. સલભાસન
૧૯. ધનુરાસન
૨૦. સર્વાંગાસન
૨૧. મત્સ્યાસન
૨૨. હલાસન
૨૩. વિપરિત કરણી
૨૪. શશાંક આસન
૨૫. અર્ધમત્સેન્દ્રિયાસન
૨૬; ઉષ્ટ્રાસન
૨૭;  કપાલભાંતિ
૨૮’  વિભાગિય શ્વસન
૨૯ઃચંદ્ર અણુલોમ
૩૦ઃ ૐ ધ્યાન
૩૧ઃ શિતલી, શિતકારી પ્રાણાયમ
૩૨ઃ સદંતા પ્રાણાયામ
૩૩ઃ નાદ અનુસંધાન
૩૪ઃ નાડી શુધ્ધિ પ્રાણાયામ

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

મારા વિશે

Blogger દ્વારા સંચાલિત.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger